Föreläsningsturné med Ekonomifakta

Framgångsrikt samarbete med uppskattad föreläsning om samhällsekonomi

Sedan 2012 erbjuder Ekonomifakta, del av Svenskt näringsliv, en spännande föreläsning om samhällsekonomi för gymnasieklasser. Föreläsningen är mycket uppskattad av Sveriges gymnasieelever och lärare! Varje termin sedan starten har Agera Kommunikation utbildat, följt upp och kvalitetssäkrat föreläsarna. Sedan 2015 bistår vi även med projektledning och rekrytering.

Turnén är nu inne på sitt åttonde år i och med fortsättningen under vårterminen 2020. Nya gymnasieelever får möjlighet att träffa våra inspirerande unga föreläsarförmågor och lära sig mer om ekonomi och om hur samhället fungerar.

Med anledning av utbrottet av Corona-viruset och att gymnasieskolorna håller stängt har föreläsningsturnén tillfälligt pausats.

För mer information, kika in här.

Logo

2020-04-01T15:00:34+02:00