Framgångsrikt samarbete med uppskattad föreläsning om samhällsekonomi

Sedan 2012 erbjuder Ekonomifakta, del av Svenskt näringsliv, en spännande föreläsning om samhällsekonomi för gymnasieklasser. Föreläsningen är mycket uppskattad av Sveriges gymnasieelever och lärare! Varje termin sedan starten har Agera Kommunikation utbildat, följt upp och kvalitetssäkrat föreläsarna. Sedan 2015 bistår vi även med projektledning och rekrytering.

Turnén är nu inne på sitt nionde år och fortsätter under höstterminen 2021. Nya gymnasieelever får möjlighet att träffa våra inspirerande unga föreläsarförmågor och lära sig mer om ekonomi och om hur samhället fungerar.

För mer information, kika in här.

Logo