Framgångsrikt samarbete med uppskattad föreläsning om samhällsekonomi

Sedan 2012 erbjuder Ekonomifakta, del av Svenskt näringsliv, en spännande föreläsning om samhällsekonomi för gymnasieklasser. Föreläsningen, som 10-årsjubilerade förra året, är mycket uppskattad av Sveriges gymnasieelever och lärare! Varje termin sedan starten har Agera Kommunikation utbildat, följt upp och kvalitetssäkrat föreläsarna. Sedan 2015 bistår vi även med projektledning och rekrytering.

Turnén fortsätter även under höstterminen 2023. Nya gymnasieelever får möjlighet att träffa våra inspirerande unga föreläsarförmågor och lära sig mer om ekonomi och om hur samhället fungerar.

För mer information, kika in här.

Logo